SENARAI RENCANA TERBIT

PUBLIKASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2023

No

Judul

Periode Terbit

Bahasa

Jadwal Rilis

Status

1 Laporan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2022 Tahunan Indonesia 06 Januari 2023 Sudah Rilis
2 Laporan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 2022 Tahunan Indonesia 20 Januari 2023 Sudah Rilis
3 Laporan Nilai Tukar Petani (NTP) 2023 Tahunan Indonesia 13 Maret 2023 Sudah Rilis